خانه / مقالات اموزشی / اموزش برنامه نویسی اندروید (جاوا) / آماده سازی محیط برنامه نویسی اکلیپس برای توسعه اندروید
آموزش اندروید
آموزش اندروید

آماده سازی محیط برنامه نویسی اکلیپس برای توسعه اندروید

آموزش هفتم
اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از:
۱٫ روش نصب JDK جاوا
۲٫ معرفی SDK و ADT اندروید
۲٫ دانلود ADT Bundle برای توسعه اندروید
۳٫ آموزش دانلود محیط برنامه نویسی اکلیپس و ابزار های مورد نیاز توسعه اندروید
روش نصب JDK جاوا
به منظور توسعه اندروید حتماً بهJRE و JDK نیاز است که می توان آخرین نسخه آن ها را از لینک
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/inde
x.html دریافت نمود. )الزم به ذکر است چنانچه شما نسخه JDK نصب نمایید دیگر نیازی به نصب
JRE نخواهید داشت چرا که JDK در برگیرنده JRE نیز می باشد.( از آنجا که دسترسی به سایت
اوراکل برای کاربران ایرانی امکان پذیر نمی باشد، پیشنهاد می شود عالقمندان JDK جاوا را از دیگر منابع
دانلود نمایند. برای مثال از سایت http://www.uncocoder.com می توان پس از ورود به
بخش مطالعه آموزش های رایگان، سپس کلیک کردن بر روی گزینه آماده کردن محیط برنامه
نویسی به لینک دانلود JDK دست پیدا کرد.
معرفی SDK و ADT اندروید
در واقع با دانلود رایگان محیط برنامه نویسی اکلیپس از سایت www.eclipce.org و همچنین دانلود
برای که developer.android.com/sdk/index.html سایت از اندروید SDK رایگان
توسعه، تست و مشکل یابی اپلیکیشن های طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت دانلود
رایگان پالگین ADT که مخفف واژگان Android Development Tools به معنی
ابزارهای توسعه اندروید است از آدرس -developer.android.com/sdk/eclipse
adt.html خواهیم توانست برنامه نویسی اندروید را شروع کنیم.
به طور خالصه، SDK در برگیرندۀ API های الزم و ضروری برای توسعه اندروید می باشد که توسط
تیم برنامه نویسی گوگل طراحی شده اند. در واقع پس از دانلود رایگان SDK و نصب آن روی محیط
برنامه نویسی اکلیپس، عالوه بر استفاده از API های جاوا که از طریق JDK در اختیار اکلیپس قرار می دوره گیرند، به API های اختصاصی اندروید که با Syntax یا ساختار زبان برنامه نویسی جاوا نوشته شده
اند نیز دسترسی پیدا نموده و از این طریق خواهیم توانست توسعه اندروید را آغاز نماییم. اما پیش از اینکار
نیاز داریم تا ADT اندروید را نیز دانلود نموده و به محیط برنامه نویسی اکلیپس معرفی نماییم.
در حقیقت نصب پالگین ADT این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم از طریق محیط برنامه نویسی
اکلیپس و استفاده از API های موجود در SDK که برای توسعه اندروید تعبیه شده اند دست به طراحی
اپلیکیشن اندروید بزنیم. از سوی دیگر این پالگین دارای یک ابزار طراحی GUI است که با استفاده از
آن خواهیم توانست بدون کدنویسی و صرفا با Drag and Drop به طور مثال به ایجاد یک دکمه
بپردازیم)عبارت GUI مخفف واژگان Graphical User Interface به معنی رابط گرافیکی
کاربر است(.
دانلود ADT Bundle برای توسعه اندروید
عالوه بر محیط برنامه نویسی اکلیپس، شرکت گوگل نسخه ای از نرم افزار اکلیپس را تحت عنوان ADT
Bundle تولید کرده است که کلیۀ ابزارهای الزم برای توسعه اندروید از جمله خود محیط برنامه نویسی
اکلیپس به عالوۀ SDK و ADT را دارا است. این محیط برنامه نویسی به هیچ وجه نیاز به نتظیمات
خاصی نداشته و صرفاً با اجرای برنامه خواهیم توانست توسعه اندروید را شروع نماییم.
برای دانلود این نرم افزار می بایست به سایت
مراجعه گوگل شرکت http://developer.android.com/sdk/installing/bundle.html
نموده و این نرم افزار را به صورت کامالً رایگان دریافت نمود ولی از آنجا که امکان دسترسی کاربران
ایرانی به این وب سایت امکان پذیر نمی باشد، اکثر کاربران نخواهند توانست به سادگی ADT Bundle
را دانلود کنند.
کاربرانی که نمی توانند سرورها گوگل را دور زده و این نرم افزار را دانلود نمایند، می توانند به آدرس
را ADT Bundle کامل نسخه و نموده مراجعه http://www.kamalan.com/?p=1694
دانلود نمایند. به نظر می رسد چنانچه کاربران طبق دستورات نصب در وب سایت فوق الذکر عمل کنند با
هیچ مشکل خاصی مواجه نشوند.
دانلود محیط برنامه نویسی اکلیپس و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه اندروید
نکته ای که در رابطه با آماده سازی محیط برنامه نویسی از اهمیت بسزایی برخوردار است آگاهی از این
موضوع است کدام نسخۀ اکلیپس با کدام نسخۀ SDK بهترین هم خوانی را دارد. از سوی دیگر از آنجا که سایت رسمی اندروید اجازۀ استفاده کاربران ایرانی را از امکانات رایگان این سایت نمی دهد، بالتبع
کاربران ایرانی نمی توانند SDK و ADT که برای توسعه اندروید الزم و ضروری است را دانلود کنند.
با سرچ کردن در اینترنت در سایت های ایرانی می توان نسخه هایی از SDK و ADT برای دانلود
یافت که همچنین نحوه نصب آنها روی اکلیپس نیز آموزش داده شده است. از جمله این وب سایت ها
http://androidcode.ir/page/android-SDK-JDK-update آدرس به توان می
اشاره کرد.
عالوه بر این روش، عالقمندان به توسعه اندروید از طریق محیط برنامه نویسی اکلیپس می توانند از آدرس
http://www.uncocoder.com نسخۀ سازگار اکلیپس به همراه SDK و ADT مورد نیاز
را دانلود نمایند)بنده نیز دقیقاً از این وب سایت برای دانلود اکلیپس و ابزارهای مورد نیاز استفاده نموده ام(.
پس از ورود به آدرس http://www.uncocoder.com، بخشی در صفحه اصلی این وب سایت
تحت عنوان مطالعه آموزش های رایگان وجود دارد
پس از ورود به بخش مطالعه آموزش های رایگان، سپس کلیک کردن بر روی گزینه آماده کردن
محیط برنامه نویسی می توان به لینک های دانلود دسترسی پیدا کرد
عالقمندان عالوه بر دانلود نرم افزارهای مورد نیاز از آدرس فوق الذکر، می توانند طبق توضیحات موجود
در همین آدرس تنظیمات مربوط به SDK و ADT و اکلیپس را انجام دهند. در حقیقت اولین گام برای
آغاز توسعه اندروید مطمئن شدن از بابت این مسئله است که محیط برنامه نویسی ما بدون هیچ مشکلی
نصب شده و آماده برنامه نویسی هستیم. از این رو چنانچه عالقمندی نتواند مرحله نصب محیط برنامه
نویسی را با موفقیت پشت سر بگذارد، به هیچ وجه نخواهد توانست آموزش های آتی را ادامه دهد.
پس از مطالعه این آموزش انتظار می رود بتوانیم به سؤاالت زیر پاسخ بدهیم:
۱٫ کدامیک از نسخه های JDK و JRE در برگیرنده دیگری است؟
۲٫ وظیفه SDK چیست؟
۳٫ وظیفه ADT چیست؟
۴٫ اختصار GUI مخفف چه کلماتی است؟
در آموزش هشتم نحوه ساخت اولین پروژه در محیط برنامه نویسی اکلیپس آموزش داده خواهد شد.
منبع : سکان اکادمی

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش برنامه نویسی جاوا

نحوه نام گذاری متغییر های جاوا

مطلب جدیدی که در این آموزش قرار است فرا بگیریم نحوه صحیح نامگذاری متغیر ها ...

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net