خانه / مقالات اموزشی / اموزش برنامه نویسی اندروید (جاوا) / ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو
آموزش اندروید
آموزش اندروید

ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو

آموزش ششم
اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از:
۱٫ ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو
۲٫ آشنایی با نحوه نامگذاری Activity ها در اندروید
۳٫ آشنایی با نحوه نامگذاری Layout ها در اندروید
۴٫ آشنایی با نحوه نصب فایل های Gradle در اندروید استودیو
۵٫ آشنایی با رفع مشکل نصب فایل های Gradle
پس از نصب موفقیت آمیز محیط برنامه نویسی اندروید استودیو، اکنون قادر خواهیم بود تا اولین پروژه
اندروید خود را بسازیم. برای این منظور برنامه اندروید استودیو را اجرا می کنیم. پس از اجرای برنامه اولین
پنجره ای که مشاهده خواهیم کرد پنجره ای به شکل زیر می باشد:

اندروید9
در حقیقت در این پنجره خواهیم توانست یک پروژه جدید ایجاد کرده، پروژه ای را از دیگر برنامه ها
همچون اکلیپس وارد برنامه خود کرده و یا پروژه را که از قبل ساخته ایم را باز کنیم. عالوه بر این می
توانیم یکسری از تنظیمات اولیه اندروید استودیو را انجام داده و حتی با نحوه کار با اندروید استودیو در نیز
آشنا شویم)این موارد در آموزش های آتی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت(.
ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو
برای اینکار روی گزینه New Project کلید می کنیم و پنجره ای به شکل زیر مشاهده خواهیم کرد:

اندروید10
در این مرحله یکی از مهم ترین کارها در توسعه یک اپلیکیشن اندرویدی را انجام خواهیم داد. در واقع
این مرحله از کار مبنایی خواهد بود برای این مسئله که اپلیکیشن ما از چه ویژگی هایی برخوردار خواهد
بود و کدام نسخه های اندروید را پیشتیبانی خواهد کرد.
در بخش Application name به معنی “نام اپلیکیشن” نامی برای اپلیکیشن خود در نظر می
گیریم. در این مثال نام My First Android Project به معنی “اولین پروژه اندروید من”
را وارد می کنیم)الزم به ذکر است رایج است که اولین حرف نام اپلیکیشن می بایست با حرف بزرگ نوشته
شود(. به محض وارد کردن نامی در بخش Application name مابقی جاهای خالی نیز به طور
خودکار بر اساس نام انتخابی ما پر خواهند شد. به طور خالصه نام ورودی در Application name
نامی است که پس از نصب اپلیکیشن روی یک تبلت یا تلفن همراه در معرض دید کاربر قرار خواهد گرفت.
در بخش Module name به معنی “نام ماژول” می بینیم که نام
MyFirstAndroidProject وارد شده است. در حقیقت این همان نامی است که در بخش
Application name وارد کردیم با این تفاوت که کلیه Space ها حذف شده اند. در واقع این نام
نامی است که از آن طریق پروژه ما روی کامپیوتر ذخیره خواهد شد و در اندروید استودیو پروژه ما به این
نام شناخته خواهد شد.
در بخش Package name نام com.example.myfirstandroidproject به صورت
خودکار وارد شده است اما این در حالی است که با این نام به هیچ وجه نخواهیم توانست به ادامه ساخت
پروژه خود بپردازیم چرا که بخشی از این نام که com.example است حتماً بایستی با نامی دیگر
جایگزین شود که در غیر این صورت اندروید استودیو از ما ایراد خواهد گرفت. برای رفع این مشکل نام
فوق را به نام com.behzadmoradi.mainpackage تغییر می دهیم)جهت آشنایی بیشتر با
نحوه نامگذاری پکیج ها به آموزش چهارم از سری آموزش های توسعه اندرووید مراجعه نمایید(.
در واقع مقابل Project location به معنی “محل ذخیره سازی پروژه” آدرسی که می خواهیم
پروژه ما در آن ذخیره شود را می نویسیم. محیط برنامه نویسی اندروید استودیو به طور خودکار پروژه ما را
در پوشه ای به نام AndroidStudioProjects در پوشه Users داخل درایو C ذخیره می سازد.
چنانچه تمایل داشته باشیم می توانیم در درایو دیگری پوشه ای اختصاصی برای اپلیکیشن های خود در
نظر بگیریم و کلیه پروژه های خود را در آنجا ذخیره سازیم. در این پروژه مکان پیش فرض را در نظر
خواهیم گرفت.
در بخش Minimum required SDK به معنی “حداقل SDK مورد نیاز” گزینه :API 7
(Android 2.1 (Éclair را در این پروژه انتخاب می کنیم. این بدان معنا است که اپلیکیشن ما برای
آنکه اجرا شود حداقل به API سطح ۷ نیاز دارد به عبارت دیگر این اپلیکیشن روی تلفن همراهی اجرا
خواهد شد که نسخه اندروید آن Éclair باشد)برای آشنایی بیشتر با نام ها و سطوح API اندروید به
آموزش سوم مراجعه نمایید(.
در بخش Target SDK نیز گزینه (API 7: Android 2.1 (Éclair را انتخاب می کنیم. کاری
که Target SDK انجام می دهد این است که به محیط برنامه نویسی اندروید استودیو دستور می دهد
تا API سطح ۷ را برای توسعه اپلیکیشن ما در نظر بگیرد)نام دیگر Target SDK در دیگر محیط
های برنامه نویسی Build SDK می باشد(. در واقع در بسیاری از برنامه ها از API های یکسانی هم
برای Minimum SDK و Target SDK استفاده می شود. با انتخاب این گزینه این تضمین را
ایجاد می کنیم که اپلیکشن طراحی شده در تلفن های همراهی با نسخه اندروید Éclair به خوبی کار
خواهد کرد چرا که اندروید استودیو کلیه API های الزم را به صورت خودکار وارد برنامه ما خواهد
کرد)نکته ای که در اینجا می بایست حتما مد نظر قرار داده شود این است که Target SDK به هیچ
وجه نمی تواند از Minimum SDK کوچک تر باشد(.
در ادامه کار در بخش Compile with نسخه ای از API را مشخص خواهیم کرد که بر آن اساس
برنامه ما Compile خواهد شد اما این در حالی است که محیط برنامه نویسی اندروید استودیو تنها یک
گزینه را در اختیار ما خواهد گذاشت از این رو گزینه پیش را مد نظر قرار می دهیم.
در بخش Theme قادر خواهیم خواهیم بود تا تم اپلیکیشن خود را مشخص کنیم. به عبارت دیگر خواهیم
توانست تم هایی با طرح های روشن و تیره برای اپلیکیشن خود انتخاب کنیم اما از آنجا که در این آموزش
قصد داریم تا یک اپلیکیشن ساده طراحی کنیم، گزینه None به معنی “هیچ کدام” را انتخاب می
کنیم.
چنانچه گزینه Create custom launcher icon را تیک بزنیم، قادر خواهیم بود تا تنظیمات مربوط
به آیکون اپلیکیشن مان به توجه به سلیقه شخصی خود تغییر دهیم و به جای آیکون پیش فرض اندروید
که یک ربات سبز رنگ است از تصاویر دیگری استفاده کنیم اما از آنجا که این کار را پس از ساخت پروژه
نیز می توانیم انجام دهیم، تیک این گزینه را بر می داریم تا همان آیکون پیش فرض در نظر گرفته
شود)این آیکون پیش فرض یا هر تصویر دیگری که به جای آن در توسعه اپلیکیشن خود استفاده کنیم
چیزی است که پس از نصب روی تلفن همراه و یا تبلت ما قابل رویت خواهد بود و با زدن روی آن وارد
برنامه خواهیم شد(.
همانطور که در آموزش دوم توضیح داده شد، هر صفحه ای از اپلیکیشن اندروید که باز می شود به منزله
یک Activity است. از آنجا که هر اپلیکیشن اندروید می بایست حداقل دارای یک Activity باشد،
با تیک دار کردن گزینه Create activity از محیط برنامه نویسی اندروید استودیو می خواهیم که این
کار را به صورت خودکار برای ما انجام دهد. در مراحل بعدی خواهیم توانست برای Activity خود نامی
دلخواه انتخاب نماییم.
گزینه Mark this project as a library این امکان را به ما می دهد تا پروژه های خود را تبدیل
به Library هایی کنیم که این قابلیت را دارا هستند تا در دیگر برنامه ها مورد استفاده قرار گیرند. از
آنجا که در این قسمت از آموزش به اینکار نیازی نیست، تیک این گزینه را نیز بر می داریم. در این مرحله
پنجره مربوط به ساخت پروژه جدید می بایست به شکل زیر باشد:

اندروید252
اکنون دکمه Next را زده و پنجره ای به شکل زیر مشاهده خواهیم کرد:اندروید11
در این پنجره، اندروید استودیو از ما می خواهد تا نمای ظاهری Activity یی برنامه را مشخص نماییم.
از آنجا که در این آموزش قصد داریم تا پروژه ای ساده طراحی کنیم، گزینه اول تحت عنوان Blank
Activity را انتخاب کرده و مجدداً دکمه Next را زده و وارد پنجره زیر می شویم:اندروید12
نحوه نامگذاری Activity ها در اندروید
همانطور که مالحظه می شود می بایست در این مرحله در قسمت Activity Name نامی برای
Activity خود در نظر بگیریم. نکته ای که در ارتباط با نام Activity ها همواره می بایست مد نظر
قرار دهیم این است که نام آنها می بایست با حرف بزرگ شروع شود و چنانچه نام Activity ما بیش
از یک کلمه بود می توان از ساختار camelCase استفاده کرد)برای آشنایی بیشتر با این اصطالح
عالقمندان می توانند به آموزش برنامه نویسی جاوا قسمت دهم در سایت نردبان مراجعه نمایند(. همانطور
که در تصویر فوق مالحظه می شود اندروید استودیو به صورت خودکار نام MainActivity را به معنی
Activity اصلی در نظر گرفته است. از آنجا که هر اپلیکیشن اندروید با یک Activity اولیه شروع
می شود، بهتر است نام چنین Activity یی نامی گویا باشد. از این رو نام های MainActivity و
Main و این دست نام ها پیشنهاد می شود. در این پروژه نام پیش فرض را مورد استفاده قرار خواهیم
داد
نحوه نامگذاری Layout ها در اندروید
سپس در بخش Layout Name می بایست نامی را برای فایل XML خود که همان UI یا “رابط
گرافیکی” اپلیکیشن ما است مشخص نماییم. نکته ای که در اینجا می بایست همواره مد نظر قرار
دهیم این است که در نامگذاری Layout برنامه خود فقط می توانیم از حروف کوچک استفاده کنیم و
چنانچه نام Layout ما از چند واژه تشکیل شده بود می توانیم از _ استفاده کنیم. به طور مثال در تصویر
فوق نام activity_main به طور پیش فرض در نظر گرفته شده است که در این پروژه همین نام را
مورد استفاده قرار خواهیم داد.
در این مرحله کار تنظیمات اولیه به اتمام رسیده و می توانیم دکمه Finish را بزنیم.
نصب فایل های Gradle
از آنجا که این اولین باری است که در محیط اندروید استودیو اقدام به ساخت یک پروژه جدید می کنیم،
این نرم افزار اقدام به دانلود کردن پکیج Gradle از وب سایت مربوطه می کند و پنجره ای به شکل
زیر را مشاهده خواهیم کرد:اندروید13
مدت زمان دانلود بستگی به سرعت اینترنت داشته و گاهاً ممکن است تا ۵الی ۷ دقیقه هم به طول انجامد.
در واقع پس از یک بار دانلود این پکیج در ساخت پروژه های آتی دیگر نیاز به اینکار نخواهد بود.
مشکل یابی نصب فایل های Gradle
حال گاهی اوقات ممکن است در حین دانلود با پنجره ای به شکل زیر مواجه شویم:اندروید14
که در این صورت می بایست محیط برنامه نویسی اندروید استودیو را ببندیم و مجدداً آن را اجرا کرده و
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود پروژه ساخته شده را از طریق گزینه Open project از
همان مسیری که در مرحله قبل برای ذخیره پروژه تعیین کرده بودیم پروژه خود را باز نماییم:اندروید15
چنانچه پس از اینکار مجدداً در نصب فایل های Gradle با مشکل مواجه شدیم می توانیم نوع Error
را در سایت هایی همچون گوگل و Stack Overflow سرچ کردن و مشکل را رفع نماییم. در واقع
مشکالتی از این دست جزو همان Bug های نسخۀ بتای نرم افزارهای جدید الورود به بازار است.
پس از مطالعه این آموزش انتظار می رود بتوانیم به سؤاالت زیر پاسخ بدهیم:
۱٫ چرا بایستی نام پکیجی که در حین ساخت پروژه به صورت خودکار ایجاد می شود را تغییر
دهیم؟
۲٫ منظور از حداقل SDK مورد نیاز چیست؟
چیست؟ Target SDK منظور .۳
۴٫ نحوه نامگذاری Activity ها به چه شکل است؟
۵٫ نحوه نامگذاری فایل های XML به چه شکل است؟
در آموزش آتی با نحوۀ دانلود اکلیپس و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه اندروید آشنا شده و توضیحاتی
مفصل پیرامون ساخت اولین پروژه اپلیکیشن اندروید در محیط برنامه نویسی اکلیپس داده خواهد شد.

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش برنامه نویسی جاوا

نحوه نام گذاری متغییر های جاوا

مطلب جدیدی که در این آموزش قرار است فرا بگیریم نحوه صحیح نامگذاری متغیر ها ...

پاسخی بگذارید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net