خانه / تحت ویندوز / c++ و c# / دوره آموزشي ++C و C
آموزش CPlusPlus
آموزش CPlusPlus

دوره آموزشي ++C و C

در دوره آموزشي ++C و C مباحثي مثل متغیرها ,ثابت ها,آرايه ها, رشته, توابع و مفاهيم شی گرايي در محيطي كاربردي و اشاره گر ها pointer و وراثت Inheritance گفته مي شود.همچنين با Stream و Exception و قالبها آشنا مي شويد. و منطق برنامه نويسي را بطور كامل ياد مي گيريد.

دوره آموزشي ++C و C

آن دسته از افرادي كه دانشجو رشته نرم افزار و ITوسخت افزار مي باشند و مي خواهند جهت آمادگي بيشتر در درس برنامه نويسي به زبان C++ مسلط شوند.

آن دسته از افرادي كه مي خواهند وارد دنياي برنامه نويسي شوند و مي خواهند با منطق برنامه نويسي آشنا شوند.

آن دسته از برنامه نويساني كه مي خواهند مفاهيم شي گراء را در محيطي عملي و كاربردي فراگيري نمايند نيز از مخاطبين اين دوره هستند.

آن دسته از دانشجوياني كه دنبال توسيع و تدوين و يكپارچه سازي معلومات خود در رابطه با زبان شي گراي C++ هستند هم از مخاطبين اين دوره هستند.

سرفصل دوره :

 • شروع
 • تاریخچه مختصری از C++
 • نیاز برای حل مشکلات
 • رویه ای، ساختار، و برنامه نویسی شی گرا
 • برنامه نویسی شی گرا(Object-Oriented Programming (OOP))
 • C++و برنامه نویسی شی گرا
 • چگونه C++ متحول شده است
 • اول باید C را یاد بگیريد
 • C++ و جاوا، و #C
 • مدیریت مایکروسافت براي C++
 • آماده سازی برای برنامه
 • توسعه محيط خود
 • فرایند ایجاد برنامه
 • ایجاد یک فایل شی با کامپایلر
 • ایجاد یک فایل اجرایی با لینکر
 • چرخه توسعه
 • کار با کامپایلر خود
 • کامپایل خطاها
 • تشریح برنامه C++
 • يك برنامه ساده
 • یک نگاه مختصر به cout
 • استفاده از فضای نام استاندارد Standard Namespace
 • كامنت كردن Commenting برنامه هاي خود
 • انواع كامنت ها
 • استفاده از كامنت ها
 • حرف آخر از توجه به كامنت ها
 • توابع Functions
 • استفاده از توابع
 • متدها در مقابل توابع
 • کار با متغیرها و ثابت ها
 • یک متغیر Variable چیست؟
 • ذخیره سازی داده ها در حافظه
 • کنار گذاشتن حافظه
 • اندازه از اعداد صحیح Integers
 • امضا شده و بدون علامت signed and unsigned
 • اساسی انواع متغیر
 • تعریف یک متغیر
 • حساسیت به حروف Case Sensitivity
 • قراردادهای نامگذاری
 • ایجاد بیش از یک متغیر در یک زمان
 • تخصیص مقادیر به متغیر ها
 • ایجاد نامهای مستعار با typedef
 • هنگامی که براي استفاده کوتاه و هنگامی که به استفاده طولانی
 • پوشش Wrapping در اطراف یک عدد صحیح بدون علامت
 • پوشش Wrapping در اطراف یک عدد صحیح امضا شده signed
 • کار کردن با کاراکترها
 • کاراکترها و شماره ها
 • کاراکترهاي چاپ ویژه
 • Constants ثابت ها
 • Literal Constants
 • ثابت سمبلیک
 • ثابت شمارشی
 • ایجاد عبارات و اظهارات Statements
 • شروع با Statements
 • استفاده از فضای خالی
 • بلوک ها و Statements هاي ترکیبی
 • عبارات
 • كار با Operators
 • عملگرهای انتساب
 • عملگرهای ریاضی
 • ترکیب انتساب و ریاضی عملگرها
 • ایجاد یک طرح ساده
 • پیشوند در مقابل Postfixing
 • درک اولویت عملگر
 • پرانتز تودرتو
 • ارزیابی با اپراتورهای رابطه اي
 • دستور if
 • سبک تورفتگی Indentation
 • دستور else
 • عبارات پیشرفته if
 • استفاده از پرانتز در عبارات if تو در تو
 • استفاده از عملگرهای منطقی Logical
 • عملگر AND منطقی
 • عملگر OR منطقی
 • عملگر NOT منطقی
 • بررسی اتصال کوتاه
 • Relational Precedence
 • عملگر شرطی (سه تایی)
 • سازماندهی به توابع
 • یک تابع چیست؟
 • مقادير بازگشتي ,پارامترهای و آرگومانها
 • اعلان Declaring و تعریف توابع
 • نمونه Prototypes تابع
 • تعریف تابع
 • اجرای توابع
 • تعیین حوزه دید متغیر
 • متغیرهای محلی Local Variables
 • تغیرهای محلی در بلوک ها Blocks
 • پارامترهای متغیرهای محلی
 • متغيرهاي Global
 • نکته مهم در مورد برای ایجاد Statements تابع
 • درباره آرگومان تابع
 • مقادیر بازگشتی
 • پارامتر های پیش فرض
 • Overloading توابع
 • توابع خطي
 • Recursion
 • سطوح انتزاعي Abstraction
 • درک برنامه نویسی شی گرا
 • آيا C++ شی گرا است؟
 • ایجاد انواع Types جدید
 • معرفی کلاس ها و اعضای آن
 • اعلام Declaring کلاس
 • اعلان Declaring کلاس
 • تعریف یک شی
 • کلاس ها در مقابل اشیاء
 • دسترسی به اعضای کلاس
 • دسترسی خصوصی Private در مقابل دسترسی عمومی Public
 • ساخت عضو خصوصي داده
 • پیاده سازی متدهای کلاس
 • اضافه کردن Constructors و Destructors
 • دریافت یک Constructor پیش فرض
 • توابع عضو ثابت
 • واسط Interface در مقابل اجرا Implementation
 • Declarations كلاس و متدهاي تعاريف را كجا قرار دهيم
 • پیاده سازی درون خطي
 • بررسی ساختارها Structures
 • پیاده سازی
 • برنامه فلو
 • حلقه Looping
 • منشأ حلقه: goto
 • چرا از goto دوری کنيد
 • استفاده از حلقه while
 • آشنایی با continue و break
 • پیاده سازی حلقه هاي do…while
 • استفاده از do…while
 • حلقه هاي پیشرفته
 • حلقه هاي خالي
 • حلقه تو در تو
 • Scoping براي حلقه ها
 • کنترل کردن Flow با دستورات switch
 • درک اشاره گرها Pointer
 • Pointer چیست؟
 • اندکی در مورد حافظه
 • گرفتن آدرس حافظه یک متغیر
 • ذخیره آدرس یک متغیر را در یک اشاره گر
 • نامهای اشاره گر
 • گرفتن مقدار از یک متغیر
 • بصورت غیر مرجع با عمل گر Indirection
 • دستکاری داده ها با استفاده از اشاره گرها
 • آزمایش آدرس
 • چرا از اشاره گرها استفاده می کنید
 • پشته Stack و (Free Store (Heap
 • اختصاص فضا با کلمه کلیدی جدید
 • قرار دادن حافظه Back: کلید واژه حذف
 • نگاهی دیگر به Memory Leaks
 • ایجاد اشیاء در حافظه آزاد
 • پاک کردن اشیاء از حافظه آزاد
 • دسترسی به اعضای داده
 • ایجاد داده های عضو در حافظه آزاد
 • بهره برداری از منابع
 • يك Reference چیست؟
 • استفاده از عملگر آدرس (&) در منابع Reference
 • تلاش برای Reassign منابع (Not!)
 • اشاره به اشیاء
 • اشاره گر Null و مراجع Null
 • عبور Passing از آرگومان تابع توسط Reference
 • ساخت swap با Pointers
 • اجرای swap () با اشاره
 • درک عناوین و Prototypes تابع
 • بازگشت چندین مقدار
 • بازگشت مقدار بوسيله Reference
 • عبور توسط مرجع براي بازدهي
 • پاس دهی یک اشاره گر ثابت
 • References به عنوان یک جایگزین
 • دانستن زمانی که نیاز به استفاده از References در مقابل اشاره گرها هست
 • مخلوط References و Pointers
 • بازگشت یک مرجع به یک شی بر روی پشته
 • کار با توابع پیشرفته
 • Overloaded توابع عضو
 • استفاده از مقادیر پیش فرض
 • انتخاب بین مقادیر پیش فرض و توابع Overloaded
 • Constructor پیش فرض
 • Overloading Constructors
 • مقدار دهی اولیه اشیاء
 • کپی كردن Constructors
 • Overloading عملگرها
 • Overloading عملگر پیشوند
 • انواع بازگشتي در توابع عملگر Overloaded
 • Overloading عملگر پسوند
 • تفاوت بین پیشوند و پسوند
 • Overloading عملگرهای باینری ریاضی
 • مسائل در عملگرهای Overload
 • محدودیت در عملگرهای Overload
 • عملگر انتساب Assignment
 • Handling تبدیل نوع داده
 • عملگر تبديل
 • تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا
 • ساختمان مدلها
 • طراحی نرم افزار: زبان مدل سازی
 • طراحی نرم افزار: فرايند
 • آبشار Waterfall در مقابل توسعه تکرار
 • فرايند توسعه تکرار
 • مرحله ۱: مرحله مفهوم: شروع با چشمانداز Vision
 • مرحله ۲: فاز تجزيه تحليل : مرحله جمع آوری نيازمنديها
 • موارد استفاده Use Cases
 • تحلیل برنامه
 • تجزیه و تحلیل سیستم
 • برنامه ریزی مدارک
 • آثار Artifacts
 • مرحله ۳: مرحله طراحی
 • کلاس ها چه هستند؟
 • تبدیلات Transformations
 • ساخت مدل استاتیک
 • مدل پویا
 • مراحل ۴: پیاده سازی، تست، و rollout برروی ؟
 • تکرار
 • پیاده سازی وراثت Inheritance
 • ارث بری چیست؟
 • ارث و مشتق
 • ساختار اشتقاق Derivation
 • خصوصی در مقابل محافظت شده
 • Constructors و Destructors
 • پاس دهی آرگومان های به Constructors پایه
 • Overriding توابع کلاس پایه
 • پنهان کردن متدهاي كلاس پايه
 • فراخوانی متدهاي پايه
 • روش هاي مجازی
 • چگونه کار با توابع مجازی
 • تلاش برای دسترسی به متدهاي از یک کلاس پایه
 • برش Slicing
 • ایجاد Destructors مجازی
 • Constructors کپی مجازی
 • مدیریت آرایه ها و رشته ها
 • آرایه چیست؟
 • دسترسی به عناصر آرایه
 • مقدار دهی اولیه آرایه
 • اعلان آرایه
 • استفاده از آرایه ای از اشیاء
 • تعریف آرایه های چند بعدی
 • مقدار دهی اولیه آرایه های چند بعدی
 • ساخت آرایه از اشاره گرها
 • نگاهی به اشاره گر محاسباتی – و موضوع پیشرفته
 • تعریف آرایه در Free Store
 • یک اشاره گر به یک آرایه در مقابل آرایه ای از اشاره گرها
 • اشاره گرها و نامهاي آرايه
 • حذف آرایه در Free Store
 • تغییر اندازه آرایه در زمان اجرا
 • کاراکتر آرایه ها و رشته ها
 • استفاده از ()strcpy و متد ()strncpy
 • کلاس های رشته
 • ایجاد کلاس هایی از آرایه
 • Polymorphism
 • مشکلات با تك توارث
  • Casting Down
  • اضافه کردن به دو لیست
  • ارث بری چندگانه
  • بخش هایی از یک شی چند ارثی
  • Constructors در اشیاء Multiply Inherited
  • ارث بری از کلاس پایه مشترک
  • ارث بری مجازی
  • مشکل با ارث بری چندگانه
  • mixin ها و قابلیت های کلاس
  • انواع داده انتزاعی Abstract
  • توابع مجازی Pure
  • پیاده سازی توابع مجازی Pure
 • کلاس های ویژه و توابع
 • به اشتراک گذاری داده ها بین اشیاء از همان نوع: داده استاتیک
 • استفاده از توابع عضو استاتیک
 • اشاره گرها به توابع
 • چرا از اشاره گر تابع استفاده کنید ؟
 • آرایه از اشاره گرها به توابع
 • پاس دهی اشاره گرها به توابع به توابع دیگر
 • استفاده از typedef با اشاره گرها به توابع
 • اشاره گرها به توابع عضو
 • آرایه از اشاره گرها به توابع عضو
 • کار کردن با Streams
 • کپسوله شده جریان داده Encapsulation of Data Flow
 • درک بافر Buffering
 • Streams و Buffers
 • استاندارد I / O
 • Input Using cin
 • رشته Inputting
 • مشکلات رشته ها
 • مقدار بازگشتي Value
 • ورودی کاراکتر واحد
 • گرفتن رشته از ورودی استاندارد
 • استفاده کردن از ()cin.ignore
 • Peeking و كاراكترهاي بازگشتي: peek() و putback()
 • خروجی با cout
 • Flushing خروجي
 • توابع برای انجام خروجی
 • Manipulators و Flags و دستورالعمل های قالب بندی Formatting
 • Streams در مقابل تابع ()printf
 • فایل های ورودی و خروجی
 • استفاده از ofstream
 • باز کردن فایل ها برای ورودی و خروجی
 • فایل های دودویی در مقابل متن
 • خطاها Handling و استثنا
 • Bugs, Errors, اشتباهات و Code Rot
 • شرایط استثنایی Exception
 • ایده پشت استثنا
 • بخش های از دست زدن به استثنا
 • ایجاد یک کلاس استثنا
 • سلسله مراتب استثنا
 • داده ها در استثنا و نامگذاری اشیاء استثنا
 • استثنا و قالب ها Templates
 • استثنا بدون خطا
 • Bugs and Debugging
 • Breakpoints
 • Watch Points
 • قالب ها Templates
 • قالب ها چه هستند؟
 • ساختار تعریف الگو
 • استفاده از نام
 • پیاده سازی قالب
 • استفاده از Template Items
 • استفاده از توابع تخصصی
 • استفاده از Containers
 • درک Sequence Containers
 • درک Associative Containers

درباره آموزشگاه نوین آی تی

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net