خانه / تحت ویندوز / c++ و c# / دوره آموزشي ++C و C
آموزش CPlusPlus
آموزش CPlusPlus

دوره آموزشي ++C و C

در دوره آموزشي ++C و C مباحثي مثل متغیرها ,ثابت ها,آرايه ها, رشته, توابع و مفاهيم شی گرايي در محيطي كاربردي و اشاره گر ها pointer و وراثت Inheritance گفته مي شود.همچنين با Stream و Exception و قالبها آشنا مي شويد. و منطق برنامه نويسي را بطور كامل ياد مي گيريد.

دوره آموزشي ++C و C

آن دسته از افرادي كه دانشجو رشته نرم افزار و ITوسخت افزار مي باشند و مي خواهند جهت آمادگي بيشتر در درس برنامه نويسي به زبان C++ مسلط شوند.

آن دسته از افرادي كه مي خواهند وارد دنياي برنامه نويسي شوند و مي خواهند با منطق برنامه نويسي آشنا شوند.

آن دسته از برنامه نويساني كه مي خواهند مفاهيم شي گراء را در محيطي عملي و كاربردي فراگيري نمايند نيز از مخاطبين اين دوره هستند.

آن دسته از دانشجوياني كه دنبال توسيع و تدوين و يكپارچه سازي معلومات خود در رابطه با زبان شي گراي C++ هستند هم از مخاطبين اين دوره هستند.

سرفصل دوره :

 • شروع
 • تاریخچه مختصری از C++
 • نیاز برای حل مشکلات
 • رویه ای، ساختار، و برنامه نویسی شی گرا
 • برنامه نویسی شی گرا(Object-Oriented Programming (OOP))
 • C++و برنامه نویسی شی گرا
 • چگونه C++ متحول شده است
 • اول باید C را یاد بگیريد
 • C++ و جاوا، و #C
 • مدیریت مایکروسافت براي C++
 • آماده سازی برای برنامه
 • توسعه محيط خود
 • فرایند ایجاد برنامه
 • ایجاد یک فایل شی با کامپایلر
 • ایجاد یک فایل اجرایی با لینکر
 • چرخه توسعه
 • کار با کامپایلر خود
 • کامپایل خطاها
 • تشریح برنامه C++
 • يك برنامه ساده
 • یک نگاه مختصر به cout
 • استفاده از فضای نام استاندارد Standard Namespace
 • كامنت كردن Commenting برنامه هاي خود
 • انواع كامنت ها
 • استفاده از كامنت ها
 • حرف آخر از توجه به كامنت ها
 • توابع Functions
 • استفاده از توابع
 • متدها در مقابل توابع
 • کار با متغیرها و ثابت ها
 • یک متغیر Variable چیست؟
 • ذخیره سازی داده ها در حافظه
 • کنار گذاشتن حافظه
 • اندازه از اعداد صحیح Integers
 • امضا شده و بدون علامت signed and unsigned
 • اساسی انواع متغیر
 • تعریف یک متغیر
 • حساسیت به حروف Case Sensitivity
 • قراردادهای نامگذاری
 • ایجاد بیش از یک متغیر در یک زمان
 • تخصیص مقادیر به متغیر ها
 • ایجاد نامهای مستعار با typedef
 • هنگامی که براي استفاده کوتاه و هنگامی که به استفاده طولانی
 • پوشش Wrapping در اطراف یک عدد صحیح بدون علامت
 • پوشش Wrapping در اطراف یک عدد صحیح امضا شده signed
 • کار کردن با کاراکترها
 • کاراکترها و شماره ها
 • کاراکترهاي چاپ ویژه
 • Constants ثابت ها
 • Literal Constants
 • ثابت سمبلیک
 • ثابت شمارشی
 • ایجاد عبارات و اظهارات Statements
 • شروع با Statements
 • استفاده از فضای خالی
 • بلوک ها و Statements هاي ترکیبی
 • عبارات
 • كار با Operators
 • عملگرهای انتساب
 • عملگرهای ریاضی
 • ترکیب انتساب و ریاضی عملگرها
 • ایجاد یک طرح ساده
 • پیشوند در مقابل Postfixing
 • درک اولویت عملگر
 • پرانتز تودرتو
 • ارزیابی با اپراتورهای رابطه اي
 • دستور if
 • سبک تورفتگی Indentation
 • دستور else
 • عبارات پیشرفته if
 • استفاده از پرانتز در عبارات if تو در تو
 • استفاده از عملگرهای منطقی Logical
 • عملگر AND منطقی
 • عملگر OR منطقی
 • عملگر NOT منطقی
 • بررسی اتصال کوتاه
 • Relational Precedence
 • عملگر شرطی (سه تایی)
 • سازماندهی به توابع
 • یک تابع چیست؟
 • مقادير بازگشتي ,پارامترهای و آرگومانها
 • اعلان Declaring و تعریف توابع
 • نمونه Prototypes تابع
 • تعریف تابع
 • اجرای توابع
 • تعیین حوزه دید متغیر
 • متغیرهای محلی Local Variables
 • تغیرهای محلی در بلوک ها Blocks
 • پارامترهای متغیرهای محلی
 • متغيرهاي Global
 • نکته مهم در مورد برای ایجاد Statements تابع
 • درباره آرگومان تابع
 • مقادیر بازگشتی
 • پارامتر های پیش فرض
 • Overloading توابع
 • توابع خطي
 • Recursion
 • سطوح انتزاعي Abstraction
 • درک برنامه نویسی شی گرا
 • آيا C++ شی گرا است؟
 • ایجاد انواع Types جدید
 • معرفی کلاس ها و اعضای آن
 • اعلام Declaring کلاس
 • اعلان Declaring کلاس
 • تعریف یک شی
 • کلاس ها در مقابل اشیاء
 • دسترسی به اعضای کلاس
 • دسترسی خصوصی Private در مقابل دسترسی عمومی Public
 • ساخت عضو خصوصي داده
 • پیاده سازی متدهای کلاس
 • اضافه کردن Constructors و Destructors
 • دریافت یک Constructor پیش فرض
 • توابع عضو ثابت
 • واسط Interface در مقابل اجرا Implementation
 • Declarations كلاس و متدهاي تعاريف را كجا قرار دهيم
 • پیاده سازی درون خطي
 • بررسی ساختارها Structures
 • پیاده سازی
 • برنامه فلو
 • حلقه Looping
 • منشأ حلقه: goto
 • چرا از goto دوری کنيد
 • استفاده از حلقه while
 • آشنایی با continue و break
 • پیاده سازی حلقه هاي do…while
 • استفاده از do…while
 • حلقه هاي پیشرفته
 • حلقه هاي خالي
 • حلقه تو در تو
 • Scoping براي حلقه ها
 • کنترل کردن Flow با دستورات switch
 • درک اشاره گرها Pointer
 • Pointer چیست؟
 • اندکی در مورد حافظه
 • گرفتن آدرس حافظه یک متغیر
 • ذخیره آدرس یک متغیر را در یک اشاره گر
 • نامهای اشاره گر
 • گرفتن مقدار از یک متغیر
 • بصورت غیر مرجع با عمل گر Indirection
 • دستکاری داده ها با استفاده از اشاره گرها
 • آزمایش آدرس
 • چرا از اشاره گرها استفاده می کنید
 • پشته Stack و (Free Store (Heap
 • اختصاص فضا با کلمه کلیدی جدید
 • قرار دادن حافظه Back: کلید واژه حذف
 • نگاهی دیگر به Memory Leaks
 • ایجاد اشیاء در حافظه آزاد
 • پاک کردن اشیاء از حافظه آزاد
 • دسترسی به اعضای داده
 • ایجاد داده های عضو در حافظه آزاد
 • بهره برداری از منابع
 • يك Reference چیست؟
 • استفاده از عملگر آدرس (&) در منابع Reference
 • تلاش برای Reassign منابع (Not!)
 • اشاره به اشیاء
 • اشاره گر Null و مراجع Null
 • عبور Passing از آرگومان تابع توسط Reference
 • ساخت swap با Pointers
 • اجرای swap () با اشاره
 • درک عناوین و Prototypes تابع
 • بازگشت چندین مقدار
 • بازگشت مقدار بوسيله Reference
 • عبور توسط مرجع براي بازدهي
 • پاس دهی یک اشاره گر ثابت
 • References به عنوان یک جایگزین
 • دانستن زمانی که نیاز به استفاده از References در مقابل اشاره گرها هست
 • مخلوط References و Pointers
 • بازگشت یک مرجع به یک شی بر روی پشته
 • کار با توابع پیشرفته
 • Overloaded توابع عضو
 • استفاده از مقادیر پیش فرض
 • انتخاب بین مقادیر پیش فرض و توابع Overloaded
 • Constructor پیش فرض
 • Overloading Constructors
 • مقدار دهی اولیه اشیاء
 • کپی كردن Constructors
 • Overloading عملگرها
 • Overloading عملگر پیشوند
 • انواع بازگشتي در توابع عملگر Overloaded
 • Overloading عملگر پسوند
 • تفاوت بین پیشوند و پسوند
 • Overloading عملگرهای باینری ریاضی
 • مسائل در عملگرهای Overload
 • محدودیت در عملگرهای Overload
 • عملگر انتساب Assignment
 • Handling تبدیل نوع داده
 • عملگر تبديل
 • تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا
 • ساختمان مدلها
 • طراحی نرم افزار: زبان مدل سازی
 • طراحی نرم افزار: فرايند
 • آبشار Waterfall در مقابل توسعه تکرار
 • فرايند توسعه تکرار
 • مرحله ۱: مرحله مفهوم: شروع با چشمانداز Vision
 • مرحله ۲: فاز تجزيه تحليل : مرحله جمع آوری نيازمنديها
 • موارد استفاده Use Cases
 • تحلیل برنامه
 • تجزیه و تحلیل سیستم
 • برنامه ریزی مدارک
 • آثار Artifacts
 • مرحله ۳: مرحله طراحی
 • کلاس ها چه هستند؟
 • تبدیلات Transformations
 • ساخت مدل استاتیک
 • مدل پویا
 • مراحل ۴: پیاده سازی، تست، و rollout برروی ؟
 • تکرار
 • پیاده سازی وراثت Inheritance
 • ارث بری چیست؟
 • ارث و مشتق
 • ساختار اشتقاق Derivation
 • خصوصی در مقابل محافظت شده
 • Constructors و Destructors
 • پاس دهی آرگومان های به Constructors پایه
 • Overriding توابع کلاس پایه
 • پنهان کردن متدهاي كلاس پايه
 • فراخوانی متدهاي پايه
 • روش هاي مجازی
 • چگونه کار با توابع مجازی
 • تلاش برای دسترسی به متدهاي از یک کلاس پایه
 • برش Slicing
 • ایجاد Destructors مجازی
 • Constructors کپی مجازی
 • مدیریت آرایه ها و رشته ها
 • آرایه چیست؟
 • دسترسی به عناصر آرایه
 • مقدار دهی اولیه آرایه
 • اعلان آرایه
 • استفاده از آرایه ای از اشیاء
 • تعریف آرایه های چند بعدی
 • مقدار دهی اولیه آرایه های چند بعدی
 • ساخت آرایه از اشاره گرها
 • نگاهی به اشاره گر محاسباتی – و موضوع پیشرفته
 • تعریف آرایه در Free Store
 • یک اشاره گر به یک آرایه در مقابل آرایه ای از اشاره گرها
 • اشاره گرها و نامهاي آرايه
 • حذف آرایه در Free Store
 • تغییر اندازه آرایه در زمان اجرا
 • کاراکتر آرایه ها و رشته ها
 • استفاده از ()strcpy و متد ()strncpy
 • کلاس های رشته
 • ایجاد کلاس هایی از آرایه
 • Polymorphism
 • مشکلات با تك توارث
  • Casting Down
  • اضافه کردن به دو لیست
  • ارث بری چندگانه
  • بخش هایی از یک شی چند ارثی
  • Constructors در اشیاء Multiply Inherited
  • ارث بری از کلاس پایه مشترک
  • ارث بری مجازی
  • مشکل با ارث بری چندگانه
  • mixin ها و قابلیت های کلاس
  • انواع داده انتزاعی Abstract
  • توابع مجازی Pure
  • پیاده سازی توابع مجازی Pure
 • کلاس های ویژه و توابع
 • به اشتراک گذاری داده ها بین اشیاء از همان نوع: داده استاتیک
 • استفاده از توابع عضو استاتیک
 • اشاره گرها به توابع
 • چرا از اشاره گر تابع استفاده کنید ؟
 • آرایه از اشاره گرها به توابع
 • پاس دهی اشاره گرها به توابع به توابع دیگر
 • استفاده از typedef با اشاره گرها به توابع
 • اشاره گرها به توابع عضو
 • آرایه از اشاره گرها به توابع عضو
 • کار کردن با Streams
 • کپسوله شده جریان داده Encapsulation of Data Flow
 • درک بافر Buffering
 • Streams و Buffers
 • استاندارد I / O
 • Input Using cin
 • رشته Inputting
 • مشکلات رشته ها
 • مقدار بازگشتي Value
 • ورودی کاراکتر واحد
 • گرفتن رشته از ورودی استاندارد
 • استفاده کردن از ()cin.ignore
 • Peeking و كاراكترهاي بازگشتي: peek() و putback()
 • خروجی با cout
 • Flushing خروجي
 • توابع برای انجام خروجی
 • Manipulators و Flags و دستورالعمل های قالب بندی Formatting
 • Streams در مقابل تابع ()printf
 • فایل های ورودی و خروجی
 • استفاده از ofstream
 • باز کردن فایل ها برای ورودی و خروجی
 • فایل های دودویی در مقابل متن
 • خطاها Handling و استثنا
 • Bugs, Errors, اشتباهات و Code Rot
 • شرایط استثنایی Exception
 • ایده پشت استثنا
 • بخش های از دست زدن به استثنا
 • ایجاد یک کلاس استثنا
 • سلسله مراتب استثنا
 • داده ها در استثنا و نامگذاری اشیاء استثنا
 • استثنا و قالب ها Templates
 • استثنا بدون خطا
 • Bugs and Debugging
 • Breakpoints
 • Watch Points
 • قالب ها Templates
 • قالب ها چه هستند؟
 • ساختار تعریف الگو
 • استفاده از نام
 • پیاده سازی قالب
 • استفاده از Template Items
 • استفاده از توابع تخصصی
 • استفاده از Containers
 • درک Sequence Containers
 • درک Associative Containers

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش IOS

آموزش برنامه نویسی ios

آموزش برنامه نویسی ios آموزش برنامه نویسی ios در اين دوره مباحثي در مورد پایگاه ...

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net