خانه / بایگانی برچسب: سلکتور

بایگانی برچسب: سلکتور

آموزش CSS Selector

آموزش CSS

آموزش CSS (فصل اول-جلسه ۳) : گزینشگرهای CSS گزینشگرهای CSS در زبان  CSS از ۶ طریق می توان یک تگ را انتخاب کرد یا به عبارتی ۶ نوع گزینشگر وجود دارد : گزینشگرهای برچسب  (Tag Selectors) گزینشگرهای کلاس کاذب (Pseudo-Class Selectors) گزینشگرهای کلاس (Class Selectors) گزینشگرهای مفهومی (Contextual Selectors) گزینشگرهای خصوصی (ID Selectors) گزینشگر عمومی (Universal Selector) حال به تشریح هر کدام از این گزینشگرها به همراه مثال می پردازیم : ۱٫  گزینشگرهای برچسب : این گزینشگرها همان نام تگ ...

ادامه مطلب
علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net