خانه / مقالات اموزشی / css / اتصال فایل css به html
آموزش css3
آموزش css3

اتصال فایل css به html

زمانی که مرورگز یک برگ سبک را می خواند ، اون صفحه را با توجه به اطلاعات برگه سبک صفحه را فرمت بندی می کند.
راه های وارد کردن CSS

سه راه برای وارد کردن یک فایل CSS وجود دارد :
• برگ سبک دهی خارجی
• برگ سبک دهی داخلی
• سبک درون خطی
برگ سبک دهی خارجی

یک برگ سبک دهی خارجی ایده آل ترین روش برای سبک دهی می باشد ، به خصوص زمانی که قرار است به چند برگه سبکدهی کنیم. با استفاده از برگ سبک دهی خارجی شما می توانید تمام وب سایت را فقط با تغییر یک خط سبک دهی کنید.
هر صفحه ای باید برگ سبک دهی خارجی را با استفاده از تگ در خود وارد کند. این تگ درون تگ head قرار می گیرد.

برگ سبک دهی خارجی می تواند با هر ویرایشگر منتی نوشته شود.این فایل حاوی تگ های HTML نمی باشد. این پرونده باید با پسوند .css ذخیره کنیم. مثل :
myStyle.css
بین مقدار خاصیت و واحد اندازه گیری آن هیچ فاصله ای قرار ندهید . به طور مثال :
margin-left: 20 px;
اشتباه بوده و
margin-left: 20px;
صحیح می باشد.
برگ سبک دهی داخلی

زمانی از این نوع سبک دهی استفاده می کنیم که تنها یک پرونده با یک برگ سبک دهی منحصر به فرد داریم.این برگ سبکدهی درون قسمت head در پرونده HTML و درون تگ

اضافه می کنیم:

This is a paragraph.

برگ های سبک دهی چند گانه

اگر برخی خواص را برای یک انتخاب گر در برگ های سبک دهی مختلف اعمال کنیم ، در واقع یک خاصیت از چند مقدار برخوردار می شود.برای فهم بیشتر به مثال زیر توجه کنید :
در فایل خارجی انتخاب گر h3 خواص زیر را اعمال کردیم :
h3 {
color: red;
text-align: left;
font-size: 8pt;
}
و در برگ سبک دهی داخلی خواص را برای این انتخاب گر به صورت زیر اعمال می کنیم :
h3 {
text-align: right;
font-size: 20pt;
}
ولی در نهایت خواص اعمال شده به انتخابگر به صورت زیر خواهد بود :
color: red;
text-align: right;
font-size: 20pt;
خواهیم دید که خاصیت رنگ از برگ سبک دهی خارجی ارث برده شد و دو خاصیت دیگر از برگ سبک دهی داخلی به ارث برده شده است.
سبک های چند گانه به یکی آبشار (Cascade) می شوند !

سبک ها به صورت زیر مشخص می شوند :
• درون عناصر HTML
• درون قسمت head یک پرونده HTML
• درون یک پرونده خارجی CSS
می توان چند پرونده خارجی CSS را به یک پرونده HTML رجوع داد.
منظور از آبشاری چیست ؟

یک سوال : زمانی که بیش از یک سبک برای یک عنصر HTML وجود دارد در انتها کدام یک اعمال می شود ؟
به طور کلی می توان گفت که همه ی سبک ها به صورت آبشاری با توجه به قانون زیر درون یک پرونده سبک دهی مجازی ریخته می شوند که به ترتیب شماره یک اولویت کمتر و چهار اولویت بیشتری نسبت به بقیه دارد:
• سبک های پیشفرض مرورگر
• برگ سبک دهی خارجی
• برگ سبک دهی داخلی (درون قسمت head )
• سبک درون خطی (درون عناصر HTML)
بنابراین سبک درون خطی دارای بالاترین اولویت است.درواقع یعنی اگر از یک سبک درون خطی استفاده کنیم ، مرورگر سایر خواص موجود در دیگر برگه های سبک دهی را نادیده می گیرد.
اگر تگ لینک برگ سبک دهی خارجی را بعد از تگ بکار ببریم ، آنگاه برگ سبک دهی خارجی اولویت بالاتری نسبت به برگ سبک دهی داخلی خواهد داشت.

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش برنامه نویسی جاوا

نحوه نام گذاری متغییر های جاوا

مطلب جدیدی که در این آموزش قرار است فرا بگیریم نحوه صحیح نامگذاری متغیر ها ...

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net